Organisatie

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is een professionele organisatie waarin dagelijks ruim 600 medewerkers hun beste beentje voorzetten voor de  gemeenten Ommen en Hardenberg. Wij adviseren en ondersteunen de twee gemeentebesturen bij het uitoefenen van alle gemeentelijke taken. Wij werken daarmee voor 75.000 inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners.

De samenwerking binnen de BOH wordt per 1 januari 2019 beƫindigd. Vanaf die datum krijgen de gemeenten Ommen en Hardenberg ieder weer hun eigen ambtelijke organisatie.

Werken voor de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

De Vechtdalgemeenten Ommen en Hardenberg zijn gelegen in het groene hart van Overijssel. Kernwoorden zijn: Ambitieus, dynamisch, sociaal betrokken en gastvrij. Niet alleen praten maar vooral doen!

Dit uit zich in de diverse projecten die in de startblokken staan of al zijn opgestart. In beide gemeenten is het goed wonen en leven, de sociale cohesie is er sterk. Bedrijven krijgen er niet alleen de ruimte om zich te vestigen, maar krijgen ook de ruimte om te innoveren en te groeien. Waar mogelijk gaat dit in samenwerking met beide gemeenten.

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is een professionele organisatie waarin dagelijks ruim 600 medewerkers hun beste beentje voorzetten voor de  gemeenten Ommen en Hardenberg.

De ambtelijke organisatie adviseert en ondersteunt de twee gemeentebesturen op professionele wijze bij de uitoefening van alle gemeentelijke taken en verleent diensten aan de ruim 75.000 inwoners van de twee gemeenten.

Wilt u werken voor de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg? Bekijk het actuele aanbod via onderstaande links.

Afdelingen

De ambtelijke organisatie staat onder leiding van een tweehoofdige topstructuur met de dubbelfuncties gemeentesecretaris/directeur en kent de volgende afdelingen:

  • Dienstverlening
  • Ruimtelijk Domein
  • Maatschappelijk Domein
  • Openbaar Gebied
  • Directiestaf

Taken

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg werkt voor de twee gemeenten en de twee gemeentebesturen. Concreet levert de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg vrijwel alle producten, diensten en services voor de beide gemeenten en voert taken uit voor de gemeenten.

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg geeft bijvoorbeeld paspoorten uit namens de gemeenten, voert het onderhoud van het openbaar groen uit, handelt aanvragen voor omgevingsvergunningen af en regelt zaken rond uitkeringen. U kunt dus met al uw vragen voor de gemeenten Ommen of Hardenberg terecht bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.

Aanbestedingen

Jaarlijks koopt de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg een groot aantal werken, leveringen en diensten in. Dat schept een grote verantwoordelijkheid. De Bestuursdienst wil deze gemeenschapsgelden dan ook op een rechtmatige, doelmatige en integere wijze besteden.

Inkoopvoorwaarden

Voor inkopen en aanbestedingen maakt de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg gebruik van twee soorten inkoopvoorwaarden:

Lopende aanbestedingen

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg publiceert hier al haar openbare aanbestedingen. Daarnaast plaatst de Bestuursdienst in het kader van haar marktverkenningen, ook vooraankondigingen van meervoudig onderhandse aanbestedingen.

Overzicht lopende aanbestedingen