Inkoop en aanbesteding

Jaarlijks koopt de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg een groot aantal werken, leveringen en diensten in. Dat schept een grote verantwoordelijkheid. De Bestuursdienst wil deze gemeenschapsgelden dan ook op een rechtmatige, doelmatige en integere wijze besteden.

De doelstellingen en uitgangspunten bij het inkopen en aanbesteden zijn beschreven in het inkoop- en aanbestedingsbeleid (PDF, 280 kB). Dit beleid is gebaseerd op de aanbevelingen uit het rapport van het rekenkameronderzoek (2012) van Hardenberg en de aanbestedingswet die per 1 april 2013 in werking is getreden.

Inkoopvoorwaarden

Voor inkopen en aanbestedingen maakt de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg gebruik van twee soorten inkoopvoorwaarden:

In bepaalde gevallen kan worden ingestemd met andere voorwaarden.

Lopende aanbestedingen

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg publiceert hier al haar openbare aanbestedingen. Daarnaast plaatst de Bestuursdienst in het kader van haar marktverkenningen, ook vooraankondigingen van meervoudig onderhandse aanbestedingen.

Leveranciers, dienstverleners en aannemers kunnen door middel van een digitaal formulier hun belangstelling voor deelname bekend maken.

Eerder gepubliceerde aanbestedingen

Bekijk hieronder een overzicht van eerder uitgevoerde aanbestedingen. De reactietermijn van deze aanbestedingen is al verstreken. Reageren is niet meer mogelijk.