Toetreding overeenkomst algemene voorziening Huishoudelijke Hulp gemeenten Ommen en Hardenberg

De opdrachtgever hanteert voor de inkoop van Huishoudelijke hulp een toelatingsproces op basis van het Open-House Model.

Dit model houdt in dat de gemeenten een eensluidende overeenkomst wenst te sluiten met iedere aanbieder die voldoet aan de in bijlage 'X Checklist' (te vinden op de website van bestuursdienst Ommen-Hardenberg) genoemde criteria en voorwaarden.

Deze opdracht is GEEN overheidsopdracht. Er wordt los van de vooraankondiging geen aankondiging gepubliceerd. De benodigde documenten ten behoeve van toetreding tot de overeenkomst zijn te vinden via onderstaande links:

De termijn voor het indienen van een offerte sluit op 16 januari 2020. Hiervoor moet u digitaal inloggen op TenderNed