Vrachtwagen met laadkraan

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de levering van een vrachtwagen met laadkraan voor de Bestuursdienst.

Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Aanmelden
Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 21 januari 2015 online aanmelden.

Voor de uitvoering van deze levering zoeken wij een leverancier die qua aard en omvang beschikt over voldoende deskundigheid en ervaring. Wij verzoeken dit aan te tonen door drie referenties. Maak hiervoor gebruik van het webformulier.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst, krijgen alle geselecteerde bedrijven, 28 januari 2015 de offerteaanvraag gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.