Indienen Wob-verzoek

Verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoeken) kunnen alleen per post worden ingediend. Het is niet mogelijk uw verzoek digitaal bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg in te dienen.

Voor het insturen van een Wob-verzoek kunt u het volgende postadres gebruiken:

Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
Postbus 500
7770 BA Hardenberg

Wob-verzoeken die via e-mail, of via de website van de gemeente of Bestuursdienst worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Als u toch een Wob-verzoek digitaal indient, stuurt de Bestuursdienst uw verzoek retour. In het bericht dat u dan ontvangt, geeft de Bestuursdienst u gelegenheid uw verzoek alsnog per post in te dienen.

Contactgegevens

Hardenberg: 14 0523
Ommen: 14 0529