Organisatie

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg werkt voor zowel de gemeente Ommen als de gemeente Hardenberg. Concreet levert de BOH vrijwel alle producten, diensten en services voor de beide gemeenten en voert taken uit voor de gemeenten. De organisatie bestaat uit ruim 600 ambtenaren.

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) is een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Ommen en Hardenberg. Deze samenwerking binnen de BOH wordt per 1 januari 2019 beëindigd. Vanaf die datum krijgen de gemeenten Ommen en Hardenberg ieder weer hun eigen ambtelijke organisatie.

De gemeente Ommen wordt een compacte regiegemeente die veel taken uitbesteedt of inhuurt. Vanaf 1 januari 2019 neemt Ommen op een aantal gebieden producten en diensten af bij de gemeente Hardenberg. De gemeente Hardenberg kiest voor een volledige ambtelijke organisatie die zelf alle taken en diensten uitvoert. Met het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten en tijdelijke uitvoeringscontracten regelen de gemeenten Ommen en Hardenberg de onderlinge (ambtelijke) dienstverlening. Hiermee blijft de dienstverlening richting inwoners goed geregeld.

Lees meer over de gemeente Ommen
Lees meer over de gemeente Hardenberg

Bestuur

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg wordt geleid door het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. In deze besturen hebben de burgemeesters en wethouders van de gemeenten Ommen en Hardenberg zitting.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de volledige colleges van B&W van de gemeenten Ommen en Hardenberg en stuurt aan op algemene taken zoals beleidsgerelateerde taken. De dagelijkse, meer uitvoerende taken worden toegekend aan het Dagelijkse Bestuur. 

Vergaderingen Algemeen Bestuur

Directie

Directeur van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is Elisabeth Friederichs. Zij heeft de leiding over de geïntegreerde ambtelijke organisatie. Naast het bepalen van organisatiebrede kaders is de algemene rol van de directie het faciliteren/coachen van de afdelingshoofden.

Afdelingen

De ambtelijke organisatie staat onder leiding van een tweehoofdige topstructuur met de dubbelfuncties gemeentesecretaris/directeur en kent de volgende afdelingen:

  • Dienstverlening
  • Ruimtelijk Domein
  • Maatschappelijk domein
  • Openbaar Gebied
  • Directiestaf
TitelTypeGrootteDownload
Organogram PDF284 KBDownload

Contactgegevens

Hardenberg: 14 0523
Ommen: 14 0529