Organisatie

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg werkt voor zowel de gemeente Ommen als de gemeente Hardenberg. Concreet levert de BOH vrijwel alle producten, diensten en services voor de beide gemeenten en voert taken uit voor de gemeenten. De organisatie bestaat uit ruim 600 ambtenaren.

De gemeenten Ommen en Hardenberg zijn volledig zelfstandig met een eigen gemeenteraad, een eigen college van burgemeester en wethouders en een eigen gemeentelijk beleid. Wel wordt er ambtelijke samengewerkt. Deze taken variëren van de uitgifte van paspoorten tot het onderhoud van het openbaar groen. Ook handelt de BOH bijvoorbeeld aanvragen af voor omgevingsvergunningen en regelt het zaken rond uitkeringen.

Uiterlijk op 1 januari 2020 houdt de ambtelijke fusie tussen de gemeenten Ommen en Hardenberg op te bestaan. Het college van Hardenberg heeft besloten uit de BOH te stappen. De statuten van de Gemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg schrijven voor dat twee jaar de tijd moet worden genomen om een uittredingsbesluit te effectueren. In de periode tot 1 januari 2020 worden de consequenties van uittreding in beeld gebracht en verder uitgewerkt.

Lees meer over de gemeente Ommen
Lees meer over de gemeente Hardenberg

Bestuur

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg wordt geleid door het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. In deze besturen hebben de burgemeesters en wethouders van de gemeenten Ommen en Hardenberg zitting.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de volledige colleges van B&W van de gemeenten Ommen en Hardenberg en stuurt aan op algemene taken zoals beleidsgerelateerde taken. De dagelijkse, meer uitvoerende taken worden toegekend aan het Dagelijkse Bestuur. 

Vergaderingen Algemeen Bestuur

Directie

Directeur van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is Elisabeth Friederichs. Zij heeft de leiding over de geïntegreerde ambtelijke organisatie. Naast het bepalen van organisatiebrede kaders is de algemene rol van de directie het faciliteren/coachen van de afdelingshoofden.

Afdelingen

De ambtelijke organisatie staat onder leiding van een tweehoofdige topstructuur met de dubbelfuncties gemeentesecretaris/directeur en kent de volgende afdelingen:

  • Dienstverlening
  • Ruimtelijk Domein
  • Maatschappelijk domein
  • Openbaar Gebied
  • Directiestaf
TitelTypeGrootteDownload
Organogram PDF284 KBDownload

Contactgegevens

Hardenberg: 14 0523
Ommen: 14 0529