Werken voor de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

De Vechtdalgemeenten Ommen en Hardenberg zijn gelegen in het groene hart van Overijssel. Kernwoorden zijn: Ambitieus, dynamisch, sociaal betrokken en gastvrij. Niet alleen praten maar vooral doen! Dit uit zich in de diverse projecten die in de startblokken staan of al zijn opgestart.

In beide gemeenten is het goed wonen en leven, de sociale cohesie is er sterk. Bedrijven krijgen er niet alleen de ruimte om zich te vestigen, maar krijgen ook de ruimte om te innoveren en te groeien. Waar mogelijk gaat dit in samenwerking met beide gemeenten.

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is een professionele organisatie waarin dagelijks ruim 600 medewerkers hun beste beentje voorzetten voor de  gemeenten Ommen en Hardenberg. Wij adviseren en ondersteunen de twee gemeentebesturen bij het uitoefenen van alle gemeentelijke taken. Wij werken daarmee voor 75.000 inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners van de gemeenten Ommen en Hardenberg.

Einde van de Bestuursdienst op 1 januari 2019
De ambtelijke samenwerking binnen de BOH wordt per 1 januari 2019 beƫindigd. Vanaf die datum krijgen de gemeenten Ommen en Hardenberg ieder weer hun eigen ambtelijke organisatie.

De gemeente Ommen wordt een compacte regiegemeente die veel taken uitbesteedt of inhuurt. Vanaf 1 januari 2019 neemt Ommen op een aantal gebieden producten en diensten af bij de gemeente Hardenberg. De gemeente Hardenberg kiest voor een volledige ambtelijke organisatie die zelf alle taken en diensten uitvoert. Met het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten en tijdelijke uitvoeringscontracten regelen de gemeenten Ommen en Hardenberg de onderlinge (ambtelijke) dienstverlening. Hiermee blijft de dienstverlening richting inwoners goed geregeld.

Contactgegevens

Hardenberg: 14 0523
Ommen: 14 0529