Werken voor de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

De Vechtdalgemeenten Ommen en Hardenberg zijn gelegen in het groene hart van Overijssel. Kernwoorden zijn: Ambitieus, dynamisch, sociaal betrokken en gastvrij. Niet alleen praten maar vooral doen! Dit uit zich in de diverse projecten die in de startblokken staan of al zijn opgestart.

In beide gemeenten is het goed wonen en leven, de sociale cohesie is er sterk. Bedrijven krijgen er niet alleen de ruimte om zich te vestigen, maar krijgen ook de ruimte om te innoveren en te groeien. Waar mogelijk gaat dit in samenwerking met beide gemeenten.

De gemeenten Ommen en Hardenberg werken op een unieke manier samen. De ambtelijke organisaties van de twee gemeenten zijn per 2 juli 2012 gefuseerd. Hiermee is de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd tegen minimale kosten. De ambtelijke organisatie adviseert en ondersteunt de twee gemeentebesturen op professionele wijze bij de uitoefening van alle gemeentelijke taken en verleent diensten aan de ruim 75.000 inwoners van de twee gemeenten.

Einde van de Bestuursdienst op 1 januari 2020
De ambtelijke fusie tussen de gemeenten Ommen en Hardenberg houdt op te bestaan. Het college van Hardenberg heeft besloten uit de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) te stappen. Hardenberg wil nadrukkelijk blijven samenwerken met Ommen, maar wil daar een andere vorm aan geven.

De statuten van de Gemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg schrijven voor dat twee jaar de tijd moet worden genomen om een uittredingsbesluit te effectueren. Dit betekent dat de uittreding ingaat op 1 januari 2020. In de periode tot 1 januari 2020 worden de consequenties van uittreding in beeld gebracht en verder uitgewerkt.

Contactgegevens

Hardenberg: 14 0523
Ommen: 14 0529