HBO stagiair(e) Social Work

Minimaal 24 uur per week.

Het betreft een stage van 5 tot 10 maand voor het schooljaar 2018-2019.

Het team

Het Sociaal Domein binnen de gemeente Ommen-Hardenberg is verdeeld in vijf gebiedsteams, ook wel SamenDoen teams. Het team bestaat uit mensen met generalistische basiscompetenties. Ieder teamlid neemt daarnaast specifieke deskundigheid mee (op leefgebieden, vakgebieden en/of doelgroepen). Zij vormen samen een generalistisch team. Zij zijn het aanspreekpunt naar de inwoners (met de kennis van het team in de rugzak) en specialist in het team. De generalistische wijze van werken en de eigen kracht principes zitten in het DNA van de generalist en van haar/hem wordt verwacht dat hij/zij de gewenste cultuurverandering en transformatie met verve uitdraagt. 

De SamenDoen teams werken in de buurt, waardoor ze dichtbij en zichtbaar zijn voor de inwoners die ondersteuning nodig hebben. Als een inwoner ondersteuning nodig heeft, wordt gewerkt volgens het uitgangspunt: één inwoner, één plan, één werker. 

Het SamenDoen team is bij uitstek de plek waar je als student de transitie in de zorg- en dienstverlening en de uitvoering van daarbij horende wetgeving (Jeugdwet, Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning) mee kan maken en kan proeven van het werken met een diverse doelgroep (0-120 jaar), diverse hulpvragen van psychosociale hulpverlening tot jeugdhulp, van hulp bij het participeren in werk en samenleving tot Wmo-voorzieningen, van hulp voor mensen met een beperking tot welzijnswerk) binnen een breed netwerk van samenwerkingspartners in de buurt, wijk, stad en regio.

Wat ga je doen?

Sociaal werkers van het wijkteam signaleren, geven informatie en advies, verhelderen hulpvragen, verkennen de eigen-krachtmogelijkheden van de inwoner, bieden kortdurende (psychosociale) ondersteuning, behartigen belangen, activeren inwoners, wijzen voorzieningen of specialistische hulpverlening toe, treden op als procesregisseur en geven vorm aan preventieactiviteiten.

Samen met de inwoner probeer je dure (professionele) interventies niet of minder, maar in ieder geval gerichter en in samenhang in te zetten. Professionele interventies zet je zo kort, licht en basaal in, maar je weet ook wanneer duurdere gespecialiseerde interventies noodzakelijk zijn. Je bent je bewust van de kosten en baten van (professionele) interventies.

Stage-eisen / competenties

Voor deze stage beschik jij als student over de volgende eisen/competenties:

 • Je volgt een HBO-opleiding in de richting van Social Work;
 • Je bent een goede luisteraar die zich goed in de ander inleeft;
 • Je ziet samenhang, bent zelfstandig en toont initiatief;
 • Je brengt mensen op positieve wijze in hun kracht en brengt enthousiasme over;
 • Je laat de regie bij de inwoner;
 • Je bent een netwerker en verbinder; 
 • Je bent betrokken bij zowel huishoudens als teamleden;
 • Je durft achterover te zitten en daar waar nodig handel je en zet je door;
 • Je hebt een open houding, bent reflectief ingesteld, durft te vragen naar hulp en accepteert expertise van anderen; 
 • Je hebt lef en bent nieuwsgierig;
 • Je kan out-of-the-box denken;
 • Je bent stressbestendig en kan omgaan met een dynamische en soms hectische werkomgeving. 

Wat bieden wij jou?

We bieden een dynamische leer-werkplek in een generalistisch team waarin je van iedere medewerker kan leren en een stukje van zijn of haar deskundigheid mee kan krijgen. Je krijgt de ruimte om te werken aan de competenties die horen bij een HBO-geschoolde hulpverlener. Bij deze stage leg jij je eigen accenten op basis van je interesse, je leerwensen, je uitstroomprofiel en dat waar je energie van krijgt. 

Daarnaast ontvang je als HBO stagiair(e) op basis van je gemaakte stage-uren een stagevergoeding + een volledige vergoeding voor alle gemaakte reiskosten van het openbaar vervoer.

Inlichtingen

Als je meer wilt weten over deze stage kun je contact opnemen met een aantal Generalisten binnen onze organisatie. Dit kan bij Arina de Jong (06-21132891) en bij Jeanine Westerveen (06-46638545).

Voor meer informatie over de procedure van deze vacature kun je contact opnemen met het team P&O op het telefoonnummer: 0523-289333.

Geïnteresseerd?

Herken jij jezelf in dit profiel? Dan ben jij de stagiaire die wij zoeken! Mail je sollicitatiebrief en CV naar solliciteren@ommen-hardenberg.nl onder vermelding van de vacaturetitel.